Nyt fra branchen 9. januar 2020

Klimaet skriger på mere træ i byggeriet

Debatindspark af Martin Tholstrup, der er bestyrelsesformand for interesseorganisationen Træ i Byggeriet.