Nyt fra branchen 24. januar 2020

Kjaer & Richter og Tranberg vinder teater-tilbygning

Arkitektfirmaerne Kjaer & Richter og Tranberg Arkitekter skal tegne ny tilbygning til Aveny-T.