Nyt fra branchen 18. december 2019

Kæmpe plan styrker bylivet langs Søfronten i Silkeborg

Plan sætter retningen for, hvordan området langs Silkeborgs søbred skal udvikle sig til en grøn bypark med plads til kultur, outdoor-aktiviteter og byliv,