Nyt fra branchen 2. juli 2020

KADK's afgængere udstiler virtuelt

De 280 projekter fra afgængerne på KADKvil blive vist frem på en virtuel udstilling til september.