Nyt fra branchen 6. september 2019

KADK inviterer til stort symposium om sunde bysamfund

Byers udformning spiller en stadig større rolle for menneskers sundhed, mobilitet, social samhørighed og trivsel generelt. 10. oktober afholder KADK et stort symposium i Malmø om sunde bysamfund med Jan Gehl som hovedtaler og flere europæiske kapaciteter på området. Alle er velkomne.