Nyt fra branchen 24. april 2019

Juul | Frost vinder med fokus på fællesskabet

Juul | Frost Arkitekter har vundet Grøndalsgrunden i Haslev, hvor By, rum, livsformning og krop medtænkes.