Nyt fra branchen 20. september 2018

JJW Arkiekter kapacitetsudvider Holmegårdsskolen

JJW Arkitekter skal ombygge og opføre nye bygninger på Holmegårdsskolen i Hvidovre.