Nyt fra branchen 28. januar 2020

Inkluderende og funktionelt velfærdsbyggeri

Fællesskabets Hus i Ry sætter nye standarder for demensvenligt byggeri.