Nyt fra branchen 21. februar 2019

Her vil Facebook blive omsat til varme

Tietgenbyens Varmecentral i Odense skal udnytte spildvarme fra Facebook. Varmecentralen forventes at kunne opvarme omkring 6.900 parcelhuse.