Nyt fra branchen 2. juli 2019

Hæder til nyuddannede arkitekter i Aarhus

Ved dimissionen på Arkitektskolen Aarhus blev der uddelt legater og priser.