25. januar 2021

GXN får ny ledelsesstruktur

3XN’s forsknings- og innovationsenhed GXN får ny ledelsesstruktur og styrker organisationen på vigtige strategiske områder.