31. marts 2023

Grønt p-hus på vej i Nordhavn

1:1 landskab står bag grønt parkeringshus, der er tegnet som et "stativ" med plantekasser til bevoksning på facaden.