Nyt fra branchen 18. august 2020

Grønne byrum ved Søndre Havn i Køge

Køge Kyst anlægger Søndre Havns nye grønne byrum, som spiller en stor rolle i skybrudssikringen af den nye by.