Nyt fra branchen 21. marts 2019

Grøn hæder til fælleshus i Odense

Fyns Almennyttige Boligselskabs nye fælleshus i Odense får Byggeris miljødiplom for at have medvirket i et byggeri, der har fokus på miljøhensyn. Archidea, Henry Jensen A/S og Odense Bygningsservice modtager også diplomer.