Nyt fra branchen 10. januar 2019

Grøn gavl opsamler regnvand fra tagrender

Frederiksberg har fået sin første lodrette have, der fungerer som klimaskærm, støjdæmper og byrumsforskønner.