Nyt fra branchen 19. marts 2019

GPP Arkitekter vinder Frelloskolen i Varde

GPP Arkitekter har vundet Frelloskolen i Varde. Der skal opføres en ny 4-sporet skole på ca. 10.000 kvm med tilhørende udearealer til ophold, leg og læring.