Nyt fra branchen 19. juni 2020

Gjørtz og Søren Andersen fusionerer

Gjørtz Arkitekter i Aarhus og Søren Andersen Arkitekter i Holstebro sammenlægger firmaerne.