Nyt fra branchen 4. november 2019

Gamle Mursten laver landsopsamling

Firmaet Gamle Musten laver landsoplsamling af gamle mursten. Der spares ½ kg CO2 pr. genbrugt mursten.