4. juli 2022

Fremtidens demens- og plejebolig er cirkulær

LOOP Architects og Urban Arkitektars markante byggeri på Island er nu færdigopført.