13. januar 2022

Fredningen af det historiske Nyholm udvides

Slots- og Kulturstyrelsen har netop truffet beslutning om at udvide den eksisterende fredning af Nyholm på Holmen i København.