Nyt fra branchen 6. marts 2019

Fra grå asfalt til rekreativt byrum

Klostergade og Jernbanegade er centrale byrum i Svendborg, der i dag primært fungerer på bilens præmisser. Fremover vil biltrafikken i området blive begrænset og give plads til rekreative arealer på fodgængernes præmisser.