Nyt fra branchen 2. januar 2020

Første gang arkitekturpris tilfalder landskabsarkitekt

Landskabsarkitekt Gretel Hemgård vinder The Finnish State Award for Architecture.