Nyt fra branchen 25. oktober 2017

Kontruktørernes første dimittendpris

Nyuddannede bygningskonstruktør Rasmus Gandrup har som den første prismodtager modtaget Konstruktørernes Dimittendpris. På den årlige Konstruktørdag fik han prisen for i sit bachelorprojekt at have vist en innovativ og undersøgende tilgang til et nyt byggemateriale, CLT-træelementer.