Nyt fra branchen 17. december 2018

FLERE TAGBOLIGER I KØBENHAVN

Københavns Kommune åbner for flere tagboliger, der skal være med til at give plads til op mod 100.000 nye indbyggere frem til 2027.