Nyt fra branchen 8. juni 2018

Festugen laver 600 meter langt skovbad på Aarhus Ø

600 træer flytter under Festugen til Aarhus Ø, hvor de for en stund skal skabe et grønt og frodigt byrum, der står i kontrast til det tætbyggede Aarhus Ø.