Feriesteder og byliv på Vestkysten styrkes - FAOD

11. november 2020

Feriesteder og byliv på Vestkysten styrkes

Seks realiseringsprojekter i fem kommuner langs Vestkysten skal styrke feriesteder og byliv.