Nyt fra branchen 11. marts 2019

Fællesskabet er omdrejningspunkt i vision for fremtidens bolig

Et nyt visionsprojekt ved navn Almanakken gentænker måden, vi lever og bor på – og måden vi knytter fællesskaber på.