Nyt fra branchen 8. juli 2019

Fællesbyg Køge Kyst bliver nu realiseret

Fællesbyg Køge Kystgår nu i gang med byggeriet af 45 boliger af forskellige størrelser. Projektet er udarbejdet sammen med Tegnestuen Vandkunsten.