Nyt fra branchen 24. august 2020

Event om bedre ressourceudnyttelse

Med temaet Arkitektur og Affald vil ARCHITECT@WORK give bud på hvordan vi bedre udnytter jordens begrænsede ressourcer.