Nyt fra branchen 9. september 2018

Et multifleksibelt hus for alle

Ikast-Brande har nu indviet det nye multihus ”Hjertet”. Hjertet er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller.