Nyt fra branchen 5. februar 2019

Erik Brandt Dam skal forme Højer

Erik Brandt Dam arkitekter skal stå i spidsen for det rådgiverteam, der skal videreudvikle gader og byrum i Højer.