Nyt fra branchen 25. marts 2019

Erik Brandt Dam Arkitekter bag helhedsplan

Erik Brandt Dam Arkitekter skal beskrive de tekniske og funktionelle udfordringer på Faaborg Museum og pege på mulige løsninger, der skal sikre bevaringen af Carl Petersens helt unikke og fredede bygning.