Nyt fra branchen 14. marts 2019

ERIK arkitekter får to nye partnere

Som led i et løbende generationsskifte, optager ERIK arkitekter to nye partnere. Samtidigt udtræder Trine Neble af partnerkredsen.