Nyt fra branchen 5. november 2019

Ejerforening reducerer støjen med altaner

På H.C. Ørstedsvej på Frederiksberg har en ejerforening reduceret støjgener med et altanprojekt.