Nyt fra branchen 27. maj 2019

Du kan nu søge karriereprogrammet ”Den unge kunstneriske elite”

Statens Kunstfond vælger igen i 2019 en række kunstnere til det ambitiøse karriereprogram ”Den unge kunstneriske elite”. Der kan søges nu.