Nyt fra branchen 6. december 2019

Du kan nu indstille til Arkitekturpris

Du kan nu indstille din kandidat til Hack Kampmanns Arkitekturpris. Prisen går til en eller flere yngre arkitekter.