Nyt fra branchen 19. december 2019

Dorte Mandrup skal designe Center for diabetes

Dorte Mandrup bliver totalrådgiver for nyt Center for Diabetes i København. Byggeriet får et samlet etageareal på 3.000 kvm.