22. marts 2023

Digitale værktøjer skaber ramme om det gode liv

LINK står bag en datadrevet projekteringsproces med omfattende sol-, skygge-, og vind-simuleringer, der danner optimalt afsæt for design af et 940.000 kvm stort udviklingsområde.