Det haster med indsats mod ekstremt vejr - FAOD

26. juli 2021

Det haster med indsats mod ekstremt vejr

Det haster med en samlet og ambitiøs plan for klimaindsatsen i hele landet. Og det haster med en konkret indsats, mener DI.