Nyt fra branchen 17. juni 2020

Der er rift om Rambølls studieboliger

De unge i Aarhus har taget nyt byggeri i Gellerup til sig på trods af coronakrise og Rasmus Paludans kontroversielle besøg i bydelen.