Nyt fra branchen 2. maj 2019

De kreative erhverv skal boostes

Nyt offentlig-privat samarbejde om markedsføring af de kreative erhverv, der udgør ni procent af den samlede eksport.