De gode hensigter går ofte tabt i udbudsfasen - FAOD

25. oktober 2022

De gode hensigter går ofte tabt i udbudsfasen

Byggeriet står overfor store forandringer med livscyklusanalyser og CO2-loft på nybyggeri over 1.000 kvm fra 2023. Alligevel bygger branchen videre på de gode gamle udbudsrutiner.