Nyt fra branchen 1. juni 2020

Dansk Byggeri sammenlægges med DI

Dansk Byggeris repræsentantskab har stemt ja til at lægge Dansk Byggeri sammen med Dansk Industri. Sammenlægningen sker fra 1. september 2020.