Nyt fra branchen 22. maj 2019

Danmarks største spildevandspumpestation indviet

Med HOFORs nye pumpestation, som er tegnet af C. F. Møller, har hovedstaden fået en mere sikker og grønnere pumpestation, som er designet til klimaforandringerne, der ser ud til at give større mængder regn og stormflod.