Nyt fra branchen 4. juli 2019

CHRISTENSEN & CO OG ELINDCO VINDER DTU-BYGGERI

Christensen & Co Arkitekters vinder projekt på DTU til forskning inden for bæredygtig genanvendelse og udnyttelse af residuale ressourcer.