Nyt fra branchen 4. december 2018

CEBRA valgt som rådgiver til Willemoesgadekarréen

CEBRA skal udvikle den meget sammensatte Willemoesgadekarréen, der har stærke og interessante industrihistoriske rødder.