Nyt fra branchen 29. januar 2019

CEBRA lancerer et nyt forskningsprogram

Nyt forskningsprogram fra CEBRA skal fremme arkitektur for livslang læring.