22. oktober 2020

C.F. Møller tildeles omfattende byudviklingsprojekt

C.F. Møller Architects og WSP tildeles omfattende byudviklingsprojekt ved Uppsala Hovedbanegård.