Nyt fra branchen 18. december 2018

C.F. Møller Architects udpeger ny associeret partner

Jonas Toft Lehmann udpeges som associeret partner i C.F. Møller Architects.