Nyt fra branchen 19. december 2017

Bygningsstyrelsen har valgt bygherrerådgivere for de næste to år

Sweco, Emcon og Arkitema skal de næste to år yde bygherrerådgivning til Bygningsstyrelsen.